top of page

Leda med känsla

Laganda genom IMGD-modellen

Torbjörn föreläser om laganda, hur den skapas och vad som kan skada den. Föreläsningen belyser hinder och möjligheter som uppstår då grupper skapas, förändras och utvecklas. I de processer som uppstår när grupper befinner sig i utveckling förklarar Torbjörn hur och varför olika omständigheter kan uppstå som är kopplade både till ledarens- och medarbetarens ansvar. Han beskriver också hur viktigt det är att få alla att arbeta mot ett gemensamt mål, vilket är avgörande för om en grupp ska utvecklas optimalt och på så sätt kunna prestera bättre.


-Jag vill skapa en bättre förståelse för alla de olika kompetenser som finns på en arbetsplats och belysa hur viktigt det är att ta tillvara på det. Genom att ta tillvara  allas kompetenser skapas också en känsla av att alla är lika viktiga och att vi gör arbetet tillsammans.

Bakgrunden till detta resonemang är en modell som kallas IMGD, Integrative Model of Group Development. Det är en teoretisk modell, framtagen av professor Susan A Wheelan vid Temple University i Philadelphia, som utvecklades för att kunna fastställa var grupper befinner sig i sin utveckling.


Teambildningsprocessen
Torbjörn föreläser också om att ”göra varandra bra” på en arbetsplats. Det fordras då att man lär sig att förstå sina medarbetares styrkor och svagheter och anpassa sig så att alla kompetenser kommer organisationen tillgodo. Här förmedlar han sina erfarenheter från ett 25-årigt ledarskap inom elitfotboll och överför det till näringslivet. Han menar att det finns många likheter, men också en del olikheter som är värdefulla i arbetet med en organisations utveckling. Man behöver inte vara fotbollsintresserad för att förstå hans budskap.

Under föreläsning går han bland annat igenom hur man motiverar medarbetare/anställda till att arbeta mot gemensamma mål. Om hur man skapar delaktighet på en arbetsplats och beskriver hur man kan arbeta för att undvika en vi- och domkänsla. Torbjörn ger sin syn på hur man kan arbeta för att erbjuda bästa möjliga ledarskap. Han delar med sig av sina egna erfarenheter och roliga exempel från sitt liv som spelare, anställd och ledare.

Kick-off med föreläsning och teamövningar
Finns det intresse av en kick-off med föreläsning och/eller olika teamövningar är det något som planeras utifrån behov och önskemål som just ditt företag eller organisation har.


Exempel på teman

  • Att göra varandra bra

  • IMGD-modellen

  • Teambuildning

  • Företagskultur (det som sitter i väggarna)

  • Motivation

  • Struktur kontra frihet

  • Feedbacksystem

  • Kroppsspråk

  • Spelförståelse inom näringslivet

Föreläsning: About
bottom of page