Integritetspolicy

Datapolicy Athenas

Följande policy innehåller information om vår behandling av dina personuppgifter.Vi är den ansvariga för behandlingen av data, och så här kontaktar du oss:

Athenas Sverige ABHulda Lindgrens Gata 8, SE-421 31 Västra FrölundaOrg.nr: 556932-1655Telefon: 031 38 37 00E-mail: kontakt@athenas.se

Generella villkor vid utarbetandet av denna policy:Denna policy handlar om hur Athenas behandlar dina data när du:

  • besöker vår webbplats
  • anmäler dig till vårt nyhetsbrev
  • registrerar dig som kund/har kundrelation hos oss
  • deltar i något av våra kundevenemang
  • anmäler dig till en online-föreläsning där Athenas är arrangör

Dina rättigheter avseende personuppgifter kommer också att framgå i integritetspolicyn.

1) När du besöker vår webbplats:Syftet med att samla in data i samband med besök på vår webbplats är att ge våra kunder den bästa möjliga upplevelsen, förbättra webbplatsens funktioner samt generera användbar och korrekt statistik. Dessutom används dina data för att anpassa vår marknadsföring och marknadsföra den till relevanta mottagare, inklusive retargeting via LinkedIn, Facebook, Instagram, Google och Youtube om du har samtyckt till marknadsföringscookies. Den insamlade data omfattar din IP-adress, nätverksplats, hur länge du använder webbplatsen, vilken webbläsare du använder samt information om den plattform du använder för att komma åt vår webbplats.

Dessutom gäller Athenas cookiepolicy när du använder vår webbplats.

Rättslig grund:Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke till vår användning av cookies enligt artikel 6.1(a) i dataskyddsförordningen. Ditt samtycke att chatta/kommunicera med vår support enligt artikel 6.1(a) och artikel 9.2(a) i dataskyddsförordningen. Vårt berättigade intresse av att förbättra vår webbplats och vara så relevant som möjligt i vår marknadsföring enligt artikel 6.1(f) i dataskyddsförordningen.

Dina personuppgifter kommer bland annat från ditt samtycke till cookies när du svarar på cookie-popup-fönstret, samt om du väljer att dela dina data med oss.

Lagring av data sker enligt gällande regler. Vi hänvisar till vår cookiepolicy på vår webbplats där det anges hur länge varje enskilda data lagras.

2) När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev:Syftet med att samla in dessa data är att kunna skicka nyhetsbrev som du, och den organisation du representerar, finner lärorika och intressanta. Den insamlade data inkluderar din e-postadress, ditt namn, ditt postnummer och eventuellt ditt telefonnummer, befattning samt företag/organisation (samt ditt samtycke att ta emot nyhetsbrevet).

Rättslig grund:Den rättsliga grunden för insamlingen av data vid anmälan till vårt nyhetsbrev är artikel 6.1(a) i dataskyddsförordningen.

Ursprunget för informationen:Dina data kommer från anmälningsformuläret som du fyller i vid anmälan till nyhetsbrevet, eller från din förfrågan via vår webbplats.

Lagring av data:Dina data lagras av GetResponse och uppfyller alla tillämpliga krav enligt EU:s dataskyddsförordning.

Så länge du är anmäld till nyhetsbrevet behåller vi dina data, och så snart du avanmäler dig kommer dina data att raderas enligt gällande regler.

3) När du är kund hos oss:Den data som samlas in i samband med att du och din organisation registrerar er som kund hos Athenas behandlas för att ge dig och den organisation du representerar den bästa möjliga kundupplevelsen, etablera en professionell kontakt med dig och din organisation för en smidig kommunikation, samt säkerställa vår samarbetsrelation med dig och din organisation.

Den data som samlas in inkluderar ditt namn, e-postadress, telefonnummer, adress, den organisation du representerar samt andra uppgifter du kan ge oss för kommunikation och köp, förutom känslig personlig information.

Rättslig grund:Den rättsliga grunden för vår behandling av dina data när din organisation blir kund är artikel 6.1(b) och (f) i dataskyddsförordningen, som handlar om nödvändighet och vårt legitima intresse. Athenas syfte med att samla in personuppgifter kan vara ett eller flera av följande: hantering av din bokning av föreläsningar, kurser eller workshops hos Athenas, kontakta dig med inbjudningar till kundevenemang och specifika erbjudanden om föreläsningar samt inspiration och nyheter, förbättring och utveckling av Athenas tjänster, anpassning av kommunikation och marknadsföring till dig, analys av din användarbeteende och remarketing, administration av din relation till Athenas, uppfyllande av lagkrav.

Lagring av data:Vi behåller den insamlade data i samband med försäljning så länge som vi har en legitim grund för det. Gällande regler för raderingsfrister följs självklart. För att kunna använda alla ovan nämnda samarbetspartners kan vi behöva överföra personuppgifter till tredje parter som inte är etablerade inom EU/EES. Om och när vi överför dina personuppgifter till sådana tredje parter som är etablerade i tredjeländer, är vi skyldiga att säkerställa att den berörda enheten är tillräckligt certifierad eller att ingå avtal baserade på EU:s standardavtalsklausuler för att säkerställa att överföringsgrunden är laglig.

Lagring av data:Din data lagras så länge som Athenas har en legitim grund och i enlighet med gällande regler.

4) Dina rättigheter:Enligt dataskyddsförordningen har du vissa rättigheter angående vår behandling av information om dig. Om du vill utnyttja dina rättigheter, vänligen kontakta oss på datapolicy@opusgroup.dk.

Rätt till information (insynsättande):Du har rätt att få insyn i den information vi behandlar om dig, samt viss ytterligare information.

Rätt till rättelse:Du har rätt att få felaktig information om dig själv rättad.

Rätt till radering:I särskilda fall har du rätt att få information om dig raderad innan den allmänna rutinen för radering inträffar.

Rätt till begränsning av behandling:Du har i vissa fall rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Om du har rätt till begränsning får vi endast behandla informationen – förutom för lagring – med ditt samtycke, eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga krav, eller för att skydda en person eller viktiga samhällsintressen.

Rätt till invändning:Du har i vissa fall rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter, inklusive behandling för direkt marknadsföring.

Rätt till dataportabilitet:I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att överföra dessa uppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan utan hinder.

Klagomål till The Danish Data Protection Agency:Vårt huvudkontor är beläget i Danmark. Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till The Danish Data Protection Agency i Danmark. Du hittar kontaktinformationen till The Danish Data Protection Agency på www.datatilsynet.dk/english. Du kan läsa mer om dina rättigheter i The Danish Data Protection Agencys vägledning om registrerades rättigheter på deras webbplats.

Känn dig trygg:Vårt främsta mål med en god och transparent integritetspolicy är att våra användare känner sig trygga när de använder vår tjänst. Vårt förhållande till våra kunder och samarbetspartners är det viktigaste för oss. Därför uppmanar vi dig att kontakta oss om du har frågor om vår integritetspolicy och skyddet av dina data. Du är alltid välkommen att kontakta oss på datapolicy@opusgroup.dk.

Uppdaterad den 24 maj 2023.